Australská federální vláda nepotrestá vykácení stovek hnízdních stromů pro kakaduy havraní

australska-federalni-vlada-nepotresta-vykaceni-stovek-hnizdnich-stromu-pro-kakaduy-havrani

Bez trestu pro národní vládu australského státu Victoria zůstane vykácení stovek stromů, v nichž hnízdí ohrožení kakaduové havraní. Federální australská vláda proti tomuto zásahu do životního prostředí, který proběhl již v roce 2015, nepodnikne žádné právní kroky, informoval deník The Guardian na základě sdělení ornitologické organizace BirdLife Australia. Ta považuje kácení za „svévolné zničení“ hnízdního biotopu, i když k odstranění stromů mělo dojít kvůli jejich napadení kůrovcem. Informaci o tom, že kácení zůstane bez trestu, získala BirdLife Australia od federálního australského ministerstva životního prostředí na základě práva na svobodný přístup k informacím.

Soukromníci dostali pokuty, stát nikoli

„Je to jasná ukázka selhávání národních zákonů o ochraně přírody a rizika ponechání důležitých enviromentálních rozhodnutí na jednotlivých státech, jak to plánuje federální vláda,“ upozornila organizace BirdLife Australia, podle níž se ukázalo, že je nutné zřídit nezávislý národní regulační orgán pro ochranu životního prostředí. Podle dokumentů, které organizace získala od federálního ministerstva životního prostředí se resort o kácení dozvěděl v roce 2015 poté, co ochránci přírody zapojení do záchranného projektu kakadua havraního opakovaně varovali vládu státu Victoria, že by měla pro svůj záměr s kácením stromů v hnízdních biotopech tohoto ptáka získat souhlas od federální australské vlády, jak jí to určuje federální zákon o ochraně životního prostředí.

Federální vláda zahájila vyšetřování a u dvou podobný

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář

Open chat
Potřebujete pomoci?