Přednáška spisovatelky Rosemary Low

přednáška

Před několika dny jsem využil možnost navštívit přednášku světoznámé spisovatelky Rosemary Low, která se konala v ZOO Praha.Tématem této přednášky byla ochrana papoušků.

Ostatně právě na téma ochrany papoušků připravuje paní Rosemary Low svojí novou knihu, která vyjde v březnu příštího roku.

Přemnáška se věnovala hlavně problematice ochrany Ary škraboškové, Ary hyacintové, Kakapo soví, kde byli představeny projekty ochrany.Značná část přednášky byla věnována ilegálnímu odchytu a následnému transportu papoušků za otřesných podmínek.

nelegalní odchyt

Nejvíce mě ovšem zaujala informace o ohroženosti zcela běžně chovaných druhů jako Papoušek nádherný a Rosela žlutolící.Tito papoušci jsou v zajetí chovány v takové míře, že o ně není už ani mezi chovateli zájem, jejich cena pár desítekkorun a přitom ve svén domovině, tedy Australii patří mezi dosti ohrožené.Rosela žlutolící mimo jiné třeba proto, že byla místními farmáři hubena pro svojí škodlivost kterou páchá na úrodě.Papoušek nádherný pak je ohrožený ve své domovině, jelikož žije jen na omezeném území, kde za poslední roky díky rozmachu zemědělství ubylo stromů a tím přirozených hnízdních dutin pro hnízdění.Celkový počet těchto papoušků v přírodě se odhaduje jen na několik tisíc kusů s tím, že jeho stavy mohou dále klesat a byl zařazen na Červený seznam ohrožených druhů 2018 IUCN –Červený seznam je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *