26 arů arakang odchovaných v zajetí posílilo divokou populaci v guatemalské biosférické rezervaci

26-aru-arakang-odchovanych-v-zajeti-posililo-divokou-populaci-v-guatemalske-biosfericke-rezervaci

UVNITŘ VIDEO – Dosud největší skupinu v zajetí odchovaných arů arakang, celkem 26 papoušků, vypustili začátkem října zástupci Společnosti na ochranu divoké zvěře (WCS) a Guatemalské národní rady chráněných oblastí (CONAP) do biosférické rezervace Maya na severu země. Jde o největší chráněné území v Guatemale, které zabírá celou pětinu rozlohy státu. Papoušci byli odchováni ručně a ochránci je nejprve nechali aklimatizovat ve voliérách na místě, kde později došlo k jejich vypuštění do přírody, informoval server Treehugger.com. V celé Střední a Jižní Americe žije podle odhadů okolo 50 tisíc arů arakang, přičemž středoamerický poddruh, který se vyznačuje jasně žlutými letkami téměř bez zelených per, je výrazně ohrožen.

Arakangy čelí jednak ztrátě přirozených biotopů postupným kácením pralesů a jednak jsou častým cílem pytláků, protože patří mezi nejpestřeji zbarvené papoušky. Přímo v biosférické rezervaci Maya aktuálně žije okolo 300 arů arakang. Během příprav na vypuštění do přírody byli někteří ptáci vybaveni mikrovysílačkami, aby vědci mohli sledovat jejich pohyb. Do přírody se nevraceli pouze odstavení a vzletní ptáci, ale i některá n

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář