Amazoňané haitští jako chůvy pro amazoňany portorické? Dobrý nápad, který se poněkud zvrtnul

amazonane-haitsti-jako-chuvy-pro-amazonany-portoricke?-dobry-napad,-ktery-se-ponekud-zvrtnul

UVNITŘ VIDEO – Nečekaný problém řeší biologové, kteří se starají o reintrodukční program kriticky ohrožených amazoňanů portorických. Šéfka projektu Tanya Martínezová dlouhodobým zkoumáním vokálních projevů divokých a v zajetí odchovávaných amazoňanů portorických zjistila, že jedna ze záložních populací těchto papoušků používá jiný „dialekt“ než ostatní. Jde o ptáky, kteří vyrostli v zajetí a pro jejichž odchov byli jako chůvy využiti blízcí příbuzní amazoňané haitští. Rozdílné hlasové projevy ale komplikují snahy ochránců přírody posilovat divokou populaci amazoňanů portorických ptáky odchovanými v zajetí. Pokud by se totiž tito papoušci nedokázali vokálně domluvit se zástupci svého druhu v přírodě, vážně by to ohrozilo jejich integraci mezi divoké ptáky.

Amazoňany haitské jako chůvy v záchranném projektu amazoňanů portorických začali ochránci používat již v polovině 70. let minulého století. Tehdy čítala zbytková populace amazoňanů portorických pouze 13 jedinců a chůvy měly pomoci v rychlejším rozmnožování amazoňanů portorických v zajetí. To se povedlo, z původních 13 papoušků je dnes více než 600 ve čtyřech samostatných populacích. Dvě žijí v přírodě a dvě jsou záložní v zajetí. Divocí ptáci obývají národní park El Yunque, což je historický biotop amazoňanů portorických. Uměle pak byli vypuštěni v lesní rezervaci Rio Abajo. V obou lokalitách existují také chovná centra, která si drží další dvě populace těchto papoušků jako pojistku. Díky nim mohl amazoňan portorický přežít ničivý hurikán Maria, který v roce 2017 zcela zpustošil Portoriko.

Sedm let podrobných studií potvrdilo obavy

Faktu, že jedna ze záložních populací amazoňanů portorických má jiné vokální projevy než ostatní ptáci, si Martínezová všimla již v roce 2013, tehdy jako studentka magisterského studia na Portorické univerzitě. „Když jste to porovnali s divokou

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář