Invazní druhy už nebudou moci rozmnožovat ani zoo. Majitelé těchto zvířat se musí ještě letos registrovat

invazni-druhy-uz-nebudou-moci-rozmnozovat-ani-zoo.-majitele-techto-zvirat-se-musi-jeste-letos-registrovat

UVNITŘ SEZNAM – Do konce letošního roku se musí ministerstvu životního prostředí nahlásit všichni chovatelé nebo mazlíkáři, kteří vlastní některý z invazních nepůvodních druhů zvířat ze seznamu Evropské unie. Ten zahrnuje i pět druhů ptáků: ibise posvátného, husici nilskou, kachnici kaštanovou, majnu obecnou a vránu domácí. Podle dříve přijatého nařízení Evropského parlamentu nebude možné druhy ze seznamu dále v zajetí rozmnožovat, ani s nimi obchodovat. Chovatelé budou muset zajistit oddělení samců a samic a zajistit je před únikem do volné přírody. Pokud tak učiní a do konce letošního roku se registrují prostřednictvím online formuláře, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), budou je moci u sebe nechat dožít.

„Registrace jedinců invazních nepůvodních živočichů (netýká se rostlin) v zájmových chovech má za cíl zajistit přehled o jedincích, u kterých dosavadní chovatelé využijí přechodné opatření stanovené nařízením (v čl. 31), tedy ponechají si jedince na dožití (přičemž platí podmínka, že musí zajistit, aby tito jedinci neunikli a dále se nerozmnožovali). Se samotnou (ne)registrací není spojena žádná sankce, ale registrace slouží k prokázání skutečnosti, že jde o jedince držené právě v režimu přechodného opatření – pokud tedy majitel opomine během nyní běžící roční lhůty provést registraci, vystaví se následně riziku postihu pro porušení zákazů držení a chovu invazního druhu v rozporu se zákazy stanovenými nařízením,“ uvedl na dotaz serveru Ararauna.cz Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na ministerstvu životního prostředí.

Kdo se neregistruje, riskuje pokutu 100 000 Kč

V praxi to znamená, že kdo do konce letošního roku nezaregistruje chov invazního druhu a Česká inspekce životního prostředí poté zjistí, že takový druh chová, může dostat pokutu až do výše 100 tisíc korun v případě fyzické osoby a až do dvou milionů korun u právnické osoby. Registrace probíhá pouze online a obsahuje kontaktní údaje na chovatele, informace o invazním nepůvodním druhu na unijním seznamu jako počet jedinců, stáří, přijatá opatření proti úniku a potvrzení potřebných prohlášení o splnění podmínek péče o jedince. „Vyplněné informace se propíší do osvědčení s unikátním evidenčním číslem, které majitel následně obdrží od AOPK ČR. Registrace, resp. toto osvědčení, bude dokladem o tom, že jde o jedince držené v souladu s evropským nařízením o invazních druzích „na dožití“ a neu

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář

eskort eskişehir - bodrum eskort - adana eskort - eskort ankara - mersin eskorteskort eskişehir - bodrum eskort - adana eskort - eskort ankara - mersin eskort