Jak se liší ara kobaltový od ary hyacintového? Několik znaků, podle kterých je spolehlivě rozeznáte

jak-se-lisi-ara-kobaltovy-od-ary-hyacintoveho?-nekolik-znaku,-podle-kterych-je-spolehlive-rozeznate

Některé druhy papoušků si jsou tak podobné, že je pro laiky trochu problém je rozeznat. Před časem jsme na Ararauně popisovali rozdíl mezi arou zeleným a arou vojenským. Existují ale další dva druhy arů, tentokrát modří, které si lidé často pletou. Jde o aru hyacintového a aru kobaltového. První je dobře známý papoušek, kterého můžete vidět v řadě zoologických zahrad a také se poměrně rozmohl v soukromých chovech. Jde o největšího papouška světa s délkou těla okolo jednoho metru. Oproti tomu ara kobaltový je výrazně vzácnější, na celém světě je v zajetí okolo dvou set jedinců, z toho pět jich chová pražská zoologická zahrada. Tam je také možné vidět rozdíl mezi oběma příbuznými druhy modrých arů na vlastní oči – ary hyacintové a ary kobaltové chovají v sousedních voliérách v Rákosově pavilonu.

Na první pohled se oba druhy moc neliší. Oba reprezentují rod Anodorhynchus, do kterého patří ještě ara tyrkysový, který však patrně již vyhynul (poslední nejisté pozorování je z 60. let minulého století). Oba jsou celkově modří a mají žlutou lysou kůži okolo očí a dolní čelisti zobáku. K záměně obou druhů může dojít především v situaci, kdy je není možné vzájemně porovnat. Na to sázeli pašeráci, kteří před lety dovezli tři mladé ary kobaltové do České republiky. Dokumentace na tyto ptáky byla psaná na ary hyacintové a dovozci spoléhali na to, že menší velikost nikoho nepřekvapí, protože dokumentace byla psaná na mláďata. Ovšem velikostní rozdíl ary hyacintového a ary kobaltového je značný. Je to jeden z hlavních rozlišovacích znaků.

Velikost těla a jiný tvar zobáku

Ara hyacintový je opravdovým papouščím obrem, i s ocasem měří jeden metr. Celkově má oproti arovi kobaltovému zavalitější postavu a mohutnější hlavu i zobák. Ara kobaltový je asi o čtvrtinu menší, celková délka těla činí okolo 75 cm. Zobák je o něco špičatější než u ary hyacintového, tělo je štíhlejší. Rozdíly jsou dané odlišnými biotopy, v nichž tyto dva druhy arů žijí ve volné přírodě: zatímco ara hy

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář