Na jaké pokojové rostliny si dávat pozor při chovu papoušků v bytě?

Velice často se setkávám s otázkou nač si mají dát chovatelé pozor, když chtějí mít papouška doma.Největší rizika já vidím v případném použití teflonu v domácnosti, dále pak v nevhodném krmení a do třetice právě v pokojových rostlinách.

Je mnoho a nnoho druhů, které je rozhodně nevhodné pěstovat doma, pokud máme papouška.

Jedovaté pokojovky: otrava i vyrážka

Papoušci, kočky, zejména ty chované pouze doma, rády okusují rostliny v domácnosti. A to může být problém: některé pokojovky jsou totiž jedovaté. Mezi příznaky, které se obvykle objeví, když zvíře nebo dítě část rostliny pozřou, patří zvracení, průjmy, bolesti hlavy, potíže s dýcháním nebo poruchy srdečního rytmu. V takovém případě rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

Většina jedovatých rostlin škodí i při dotyku. Toxické látky mohou podráždit pokožku a způsobit vyrážku, a proto je žádoucí zastřihovat jim listy v rukavicích. U vánoční hvězdy je třeba ohlídat zejména na jedovatou mléčnou šťávu, která z ní může vytékat. Stejné je to i u dipladénie (mandevilka) a krotonu. U kaly pozor na listy, vylučuje se na ně dráždivá tekutina. Celé jedovaté jsou alamandabrowalieoleandrhvězdníktenura (tchynin jazyk) či brunfelsie. I zde jsou raději při zahradničení rukavice namístě. Na pozoru se mějte i před šťávou z listů diefenbachie. Naopak monstera působí problémy zejména při rozžvýkaní listů.

Jedovatých rostlin, které se ale v domácnostech běžně pěstují, je zkrátka hodně, proto je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost a umístit je na bezpečné místo.

Pozor na zranění: trny a ostré listy

Další rostliny je nutné zvážit kvůli jejich ostrým listům nebo trnům – dítě, zvíře anebo i nepozorný dospělý se o ně snadno pořežou či popíchají. Mezi pichlavé rostliny se kromě kaktusů řadí například aloe osinatáagávepryšec trnová koruna (ten navíc vylučuje i jedovatou šťávu), různé druhy palmy či zmíněný tchynin jazyk.

Napsat komentář