Nejčastější problémy se snůškami u papoušků a jak se dají řešit

nejcastejsi-problemy-se-snuskami-u-papousku-a-jak-se-daji-resit

UVNITŘ FOTOGALERIE – Problémy se snáškou vajec patří mezi nejčastější zdravotní komplikace samic u papoušků. Jak včas rozpoznat konkrétní onemocnění související s reprodukcí a zachránit tak hnízdní sezónu i šanci daného páru na vlastní potomstvo? Do složitého procesu rozmnožování vstupuje mnoho faktorů, které mohou způsobit různá onemocnění či poruchy. Ty mohou významně a někdy i fatálně ovlivnit celý reprodukční cyklus. Je důležité si uvědomit, že v přírodě až polovina mláďat papoušků nepřežívá. Častější problémy nastávají u samiček malých papoušků, z důvodu větší snášky a u samiček, které snáší poprvé.

Velkou roli hraje výživa, a především vitamíny. Pro dostatečné vyklubání z vajíčka je potřeba vyvážená hladina vápníku, a aby nedošlo k následnému orgánovému selhání, je potřeba zajistit především dostatek vitamínu E. Dále hraje významnou roli bakteriální infekce. Ta se do vajíčka dostane nejčastěji při průchodu vajíčka kloakou samice. Vajíčko je kontaminováno bakteriemi přítomnými v kloace a při chladnutí vajíčka povrchové bakterie proniknou dovnitř. Ve chvíli, kdy začne růst chorioalantoidní membrána, tedy v druhé polovině inkubace, se tak bakterie dostávají do krevního oběhu a nastává úhyn embrya. Úhyn na bakteriální infekci je důvodem nevyklubání mláďat až u 30 procent případů. Jaké jsou tedy nejčastější problémy se snůškou u papoušků?

1. Retence vajec

Jde o poruchu posunu vajíčka vejcovodem během normální doby inkubace. Většina papoušků snáší vejce v intervalech po 24 hodinách, což je ovšem orientační údaj, který je vždy individuální. Tento fakt nám komplikuje včasné rozpoznání patologické snášky. Nejčastějším místem, kde dochází ke špatné pasáži vajíčka, je koncová část vejcovodu.

Příčiny této poruchy reprodukčního cyklu jsou různé. Patří mezi ně metabolická onemocnění jedince, jako je například nedostatek vápníku, vitaminu E a selenu. Také obezita a špatná výživa může výrazně ovlivňovat kondici papouška a jeho úspěšnost při snášce.

Zadržené vajíčko je častější u samiček, které snáší své první vejce, anebo snáší mimo svou přirozenou chovnou sezónu. Dalšími rizikovými faktory jsou například vyčerpání samičky v důsledku chronické snášky, poškození nebo onemocnění reprodukčního aparátu nebo jiného celkového onemocnění. Nesmíme zapomenout také na možné masy v břiše, které mohou tlačit na vejcovod a tím bránit další pasáži vejce. Příčinou může být ovšem také samotné vejce, pokud je veliké, nebo jinak poškozené.


Příznaky jsou velmi různorodé, záleží na velikosti postiženého papouška a dalších možných vedlejších komplikacích. Malé druhy papoušků se totiž vyčerpají mnohem rychleji než větší. Mezi první příznaky může patřit apatie, široký postoj, kývání ocasem a neschopnost sezení na bidle. Příznaky se dle délky zadržení vajíčka stupňují. Může docházet ke zvětšení břicha a jeho napínání, zhoršenému dýchání a následnému úhynu. Pokud vajíčko uvízne v pánvi, může vyvolat kulhání, až ochrnutí. Dále může zadržené vajíčko negativně ovlivnit vylučování papouška. Jistotu v určení diagnózy nám však dá až rentgenologické vyšetření papouška.

Reprodukční trakt (Foto: MVDr. Veronika Plháková)

První pomoc zahrnuje zvýšení teploty prostředí, zvýšení vlhkosti a přemístění papouška na klidné místo. Pokud je papoušek vyčerpaný je nutné ho dokrmovat, dodat mu vápník a v případě potřeby zahájit antibiotickou terapii. Jestliže nedojde ke snesení vajíčka, je nutný chirurgický zákrok, kdy dochází k jeho odstranění z vejcovodu. Každý případ je individuální a vyžaduje odlišný přístup.

Uvedu zde jeden případ. Majitel mne kontaktoval v odpoledních hodinách a telefonicky mi popsal stav papouška. Jednalo se o pětiletou samičku kakadua bílého z chovného páru. Chovatel popisoval tyto příznaky: šestidenní apatie, načepýření, roztažená křídla a setrvávání na zemi voliéry. Samička prý toho dne přestávala přijímat potravu. Jako jednu z možných diagnóz jsem zmínila právě retenci vajíčka. Ovšem bez důkladného vyšetření nelze stanovovat jakékoliv závěry. Domluvili jsme se tedy s chovatelem na vyšetření hned následující den. Ráno mi však telefonoval a sdělil mi, že papoušek uhynul. Požádal mne tedy o pitevní vyšetření. Pitva prokázala výskyt neoplodněného vajíčka. Okolní zažívací trakt byl utlačovan

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář