Novela zákona proti týrání zvířat schválena beze změn. Co čeká papouščí „volnoletce“?

novela-zakona-proti-tyrani-zvirat-schvalena-beze-zmen.-co-ceka-papousci-„volnoletce“?

Úvodem chci poděkovat šéfredaktorovi serveru Ararauna.cz Janu Potůčkovi, ředitelce Společnosti Laguna z.s., Magdaléně Žohové, senátorce MUDr. Jitce Chalánkové, senátoru JUDr. Ing. Zdeňku Hrabovi Ph.D., a dalším, ale především Vám všem, protože z úst senátorů vyplynulo, že dostali stovky e-mailů s žádostí o podporu proti zákazu volnoletectví a prodeji papoušků v obchodech se zvířaty.

Tím však veškeré dobré zprávy končí.

Nechci se do hloubi zabývat procedurálním postupem v Senátu, nosným tématem byl především klecový chov slepic, kde senátoři dostali tisíce emailů, a po rozpravě trvající více než tři hodiny Senát rozhodl, že schválí v plné verzi návrh vzešlý s Poslanecké sněmovny a tak na hlasování o pozměňovacích návrzích vůbec nedošlo.

Co čeká české volnoletce?

Jakmile začne zákon platit (chybí jen podpis prezidenta) a vyjde ve sbírce Zákonů, čeká organizátory srazů volnoletců drobná komplikace.

1. Každá taková akce bude podléhat oznamovací povinnosti vůči Státní veterinární správě (dále jen SVS), která je zároveň orgánem kontrolním. Neoznámení akce je pod sankcí, a oznámením akce právě kontrolní orgán na její konání upozorníte. (sic!)

2. Na každé takové akci bude muset být určená osoba oprávněná k manipulaci se zvířaty, což v obecné rovině u papoušků, kde každý má svého fixovaného majitele, považuji za zcela nerealizovatelné, protože jiné osoby na těchto akcích se zvířaty manipulovat nemůžou.

3. Akce, která je veřejně přístupná, i bez ohledu, že se nevybírá žádné vstupné, tedy všude, kam má přístup veřejnost, nebo kterou snad propagujete na sociálních sítích, či v médiích je veřejné vystoupení, a to je zákonem zakázáno. Výjimku mají sokolníci, psi, kočky a ZOO.

Tedy pokud se budeme držet dikce zákona, je v podstatě v rozporu se zákonem takovou akci vůbec pořádat.

Pro veřejné srazy volnoletců bude podle novely platit ohlašovací povinnost (Foto: Václav Peričevič)

Je objektivní pravdou a ze stenozáznamu Senátu PSP ČR zřejmé, že na tuto skutečnost upozorňoval senátor Přemysl Rabas s argu

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář