Ochrana papoušků v Jižní Americe naráží na korupci a komerční zájmy, upozorňuje Zdeněk Jeřábek

ochrana-papousku-v-jizni-americe-narazi-na-korupci-a-komercni-zajmy,-upozornuje-zdenek-jerabek

UVNITŘ FOTO – Ničení původních biotopů a komerční zájmy firem, které se zabývají zpracováním dřeva, jsou největším nebezpečím pro původní druhy papoušků v Jižní Americe. Severočeský chovatel amazoňanů Zdeněk Jeřábek na sobotním 11. setkání chovatelů Severovýchodních Čech ve Vlčí Habřině na Pardubicku popsal případ, kdy peruánská vláda povolila vykácet pralesní rezervaci, v níž se nacházela univerzitní základna pro terénní výzkum využívaná i některými českými studenty. Firma, která měla zájem prales vykácet, celou základnu vypálila, aby se do ní studenti nemohli vrátit. Les, který skýtal úkryt a zdroj potravy pro řadu druhů zvířat včetně papoušků, poté těžaři zcela zlikvidovali.

Zdeněk Jeřábek navštívil Jižní Ameriku opakovaně. Procestoval Kolumbii, Dominikánskou republiku a Peru a zaměřoval se především na pozorování kolumbijského poddruhu amazoňana pomoučeného, o kterém psal práci pro Jihočeskou univerzitu. Pro ni také v Kolumbii prováděl monitoring a liniové sčítání ptáků. „V podstatě šlo o sčítání v dané lokalitě z cest, protože prales byl neprostupný, a navíc veškeré pozemky podél silnice byly oplocené. Ptáky jsem tedy sčítal dalekohledem na stromech, kde se krmili. Zajímavé je, že vždy, když nějaká skupinka amazoňanů hodovala na stromě, jeden pták plnil úlohu strážce, seděl na vyvýšeném místě a bedlivě kontroloval okolí,“ popsal Zdeněk Jeřábek. Přiblížit se k takové skupině pak bylo obtížné, protože „strážce“ ostatní papoušky okamžitě varoval.


Také další přednáška bude o Jižní Americe

„Část ptáků se v takovém případě zvedne a odletí. Menší skupinka ale zůstává na stromě a zcela ztichne. Tito amazoňané odlétnou jen v př

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář