Přednáška spisovatelky Rosemary Low

přednáška

Před několika dny jsem využil možnost navštívit přednášku světoznámé spisovatelky Rosemary Low, která se konala v ZOO Praha.Tématem této přednášky byla ochrana papoušků.

Ostatně právě na téma ochrany papoušků připravuje paní Rosemary Low svojí novou knihu, která vyjde v březnu příštího roku.

Přednáška se věnovala hlavně problematice ochrany Ary škraboškové, Ary hyacintové, Kakapo soví, kdy byli představeny projekty ochrany.Značná část přednášky byla věnována ilegálnímu odchytu a následnému transportu papoušků za otřesných podmínek.

nelegalní odchyt

Nejvíce mě ovšem zaujala informace o ohroženosti zcela běžně chovaných druhů jako Papoušek nádherný a Rosela žlutolící.Tito papoušci jsou v zajetí chovány v takové míře, že o ně není už ani mezi chovateli zájem, jejich cena je pár desítek korun a přitom ve své domovině, tedy Australii patří mezi dosti ohrožené.Rosela žlutolící mimo jiné třeba proto, že byla místními farmáři hubena pro svojí škodlivost kterou páchá na úrodě.Papoušek nádherný pak je ohrožený proto, jelikož žije jen na omezeném území, kde za poslední roky díky rozmachu zemědělství ubylo stromů a tím přirozených hnízdních dutin pro hnízdění.Celkový počet těchto papoušků v přírodě se odhaduje jen na několik tisíc kusů s tím, že jeho stavy mohou dále klesat a byl zařazen na Červený seznam ohrožených druhů 2018 IUCN –Červený seznam je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN).

Závěr této velice zajímavé přednášky patří individuálním otázkám na paní Rosemary Low. Tady jsem některé z nich vybral:

Mělo z hlediska ochrany a omezení nelegálního obchodu význam zařadit papoušky Žako do Cites I ?

Rozhodně pro chovatele z Evropy to spíše přineslo nárůst byrokracie, papírování a smysl v tom žádný nevidím.Nebyl problém při chovu v zajetí.Problémem jsou jeho nelegalní odchyty v přírodě a následné pašování zejména do Turecka.Přineslo to jen a pouze zátěž a papírování pro chovatele.

Co říkáte tomu, že stále více chovatelů, ale i dalších lidí se komerčně věnuje ručnímu dokrmování papoušků.Chovatelé dokrmují kde co, jen proto aby lépe své odchovy prodali?

Osobně největší problém vidím v tom, když je papoušek dokrmovaný samostatně, tedy bez přítomnosti dalších, dalšího papouška svého druhu, případně i druhu jiného.Přináší to sebou to, že papoušek má následně jinou povahu, často se stane agresivním v dospělosti.Nejvíce tohle platí u papoušků Kakadu.Často jsem se setkala s velice agresivním jedincem, který byl právě ručně dokrmovaný jako jedináček.Vždy by při ručním dokrmovaní měl mít papoušek společnost, pak jeho nálady v dospělosti a jeho povaha je zcela jiná.

Máte za sebou bohatou a mnoholetou praxi při ochraně papoušků.Jak vidíte budoucnost?

To je velice složitá otázka.Vše záleží hlavně na prevenci, vzdělávaní veřejnosti a na financích.Projekty na ochranu papoušků jsou velice nákladné a je třeba získat více peněz z mnoha zdrojů.Bez peněz se tak rozsáhle projekty nedají realizovat.Osobně však jsem spíše pesimista do budoucna…..

Rosemary Low je britská spisovatelka a expertka na papoušky.

Low začala svou kariéru jako spisovatelka pro časopis Cage and Aviary Birds . V té době měla ona a její manžel sbírku asi 50 papoušků. Po odloučení strávila téměř osm let na Kanárských ostrovech kde byla kurátorkou dvou významných sbírek papoušků, nejprve v Loro Parku na Tenerife a následně v parku Palmitos na ostrově Gran Canariana. Působila jako redaktorka časopisu PsittaScene vydávaného World Parrot Trust až do roku 2004.Je autorkou stovky odborných článků a mnoha knih o papoušcích.

Napsat komentář