V Česku bylo ke konci roku 2020 podle Registru CITES přes 400 aratingů žlutých a 200 arů hyacintových

v-cesku-bylo-ke-konci-roku-2020-podle-registru-cites-pres-400-aratingu-zlutych-a-200-aru-hyacintovych

UVNITŘ TABULKA – Významné nárůsty počtu registrací jihoamerických papoušků aratingů žlutých zaznamenává v posledních letech celostátní Registr CITES, který spravuje ministerstvo životního prostředí. Ke konci loňského roku Česko evidovalo 417 exemplárů aratingů žlutých, což je takřka dvojnásobek oproti situaci před pěti lety. Meziročně ve srovnání s koncem roku 2019 v tuzemsku přibylo 22 nových registrací těchto ptáků, v porovnání s prvním pololetím 2020 eviduje Registr CITES nárůst o 20 jedinců. Vyplývá to ze statistiky, kterou serveru Ararauna.cz poskytl Ondřej Klouček z oddělení mezinárodních úmluv odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva životního prostředí.

Chovatelé loni registrovali přes 700 papoušků žako

Nejčetnějším druhem papouška z první přílohy CITES, mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy zvířat a planě rostoucích rostlin, je v Česku žako velký. K 31. prosinci 2020 jich bylo v tuzemsku registrováno 10 779, přičemž toto číslo zahrnuje i žaky liberijské (oba druhy byly v minulosti považovány za jeden taxon a v Registru CITES jsou tak vedeny i nadále). Za celý loňský rok v Česku přibylo 706 registrací papoušků žako, za druhé pololetí to bylo 296. To je suverénně nejvíce ze všech povinně registrovaných druhů papoušků (Registr CITES obsahuje pouze ptáky zařazené do přílohy A, resp. CITES I). Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že každoročně v České republice přibývá okolo 700 až 800 nových registrací papoušků žako, kteří spadají pod CITES I od roku 2017.

U žádného jiného druhu papouška CITES I meziročně nepřibývají stovky nových registrací, ale maximálně jednotlivé desítky. V tomto smyslu se loni dařilo u některých druhů arů. Například registrací arů marakán za rok 2020 přibylo 58 na celkový počet 567, přičemž jen za druhé pololetí loňského roku jich přibylo 33. Významný nárůst zaznamenali i arové arakangy, za celý rok 2020 o 38 nových registrací, přičemž za druhé pololetí loňského roku to bylo dokonce 41 nově registrovaných exemplářů (menší číslo za celý rok znamená, že z celoročního hlediska došlo k větší úmrtnosti nebo vývozu ptáků do zahraničí). Velmi zajímavý byl loňský rok z hlediska statistiky registrací arů hyacintových. Jejich počet se totiž zvýšil o celou desetinu, což představuje 21 exemplářů, na celkový počet 212. Na druhé pololetí 2020 ale připadá pouhá jedna nová registrace (mohlo jich být více, ale statistika odečítá ptáky odhlášené a vyvezené mimo Česko).

Ubyl jeden ara kobaltový, počty vzácnějších arů stagnují

Přibývalo i arů kanind, k 31. prosinci 2020 jich bylo meziročně v Registru CITES o 12 více (celkem 159). Z toho na druhé loňské pololetí připadají dvě nové registrace. Meziročně přibylo o šest arů zelených, ovšem pouze v prvním pololetí loňského roku, za druhé pololetí Registr CITES neeviduje žádný posun a celkově jich u nás eviduje 90. O pět exemplářů více než v roce 2019 bylo ke konci loňského roku v Česku arů červenouchých. Celkem šlo o 229 exemplářů. Za druhé loňské pololetí jich přibylo dokonce šest. Další druhy arů evidované v Registru CITES zaznamenaly meziroční poklesy počtu registrací. Například ara vojenský o pět exemplářů na 254 (ale za druhé pololetí 2020 jich v porovnání s prvním půlrokem loňského roku přibylo pět). Arů horských meziročně ubyly čtyři na 141 (za druhé pololetí 2020 ale přibylo pět registrací). V Česku také ubyl jeden ara kobaltový, ke konci roku 2020 jich u nás bylo pět (

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář