V Česku začal celoplošný zákaz chovu drůbeže pod širým nebem. Ptačí burzy pokračují

v-cesku-zacal-celoplosny-zakaz-chovu-drubeze-pod-sirym-nebem.-ptaci-burzy-pokracuji

DOPLNĚNO VYJÁDŘENÍ ČSCH – K bezprecedentnímu kroku se v souvislosti s šířením ptačí chřipky typu H5N1 přenosného na člověka rozhodla Státní veterinární správa ČR. Od úterý 23. listopadu nařídila všem komerčním i soukromým chovatelům přemístit veškerou drůbež chovanou pod širým nebem do uzavřených budov v hospodářstvích, kde je chována. Majitelé drůbeže musí zároveň zajistit, aby drůbež dostávala pitnou vodu a krmivo v těchto uzavřených budovách anebo alespoň pod přístřeškem tak, aby nemohlo být kontaminováno trusem volně žijících ptáků. Rovněž uskladnění krmiva a podestýlky má být takové, aby se do něj nemohl dostat trus divokých ptáků, kterým se ptačí chřipka nejčastěji přenáší. Naopak pořádání ptačích burz zakázáno není.

Nařízení vstoupilo v platnost okamžitě a jeho dodržování budou kontrolovat krajské veterinární správy pod pokutou až 100 000 Kč pro fyzickou osobu a 2 000 000 Kč pro právnickou osobu. Chovatelé, jejichž hospodářství neumožňuje splnit podmínky nařízení, musí neprodleně o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy. Výjimku ze zákazu chovu pod širým nebem mají chovatelé běžců (pštrosů) a holubů. I ti ale mají zajistit podávání pitné vody a krmiva pod přístřeškem. Pro všechny chovatele drůbeže pak platí omezení počtu lidí, kteří se starají o chov, na minimum, aby nedošlo k zanesení nákazy na oblečení a podrážkách bot.

Mimořádná veterinární opatř… by Jan Potůček

Přísnější postup je kvůli typu ptačí chřipky přenosnému na člověka

„Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali. Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech, a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám př

Pokračuj ve čtení


Napsat komentář